Om DFT

Danish Freestyle Team består af de bedste unicyklister i Danmark indenfor disciplinen freestyle. Holdet er organiseret under DGI, og holdet arbejder aktivt på at synliggøre og fremme sporten i hele landet. Deltagerne optages for et år ad gangen og er typisk i alderen mellem 12 og 30 år. Teamet består af en bruttotrup på 33, hvoraf ca. 20 udtages til VM, som afholdes hver andet år.

I freestyle disciplinen skal teamet kombinere teknisk sublime tricks med et flot show bygget over et tema eller en historie. Showet akkompagneres af flotte kostumer og musik. Freestyle er således inspireret af holdgymnastik, street, kunstskøjteløb, skating, dans mm.

Værdigrundlag

DFT er en del af DGI og hele arbejdet på DFT tager derfor udgangspunkt i DGI´s grund-læggende værdier. Det betyder helt konkret at træningen i DFT tager udgangspunkt i:

 • At unicykling er udfordrende – både fysisk, mentalt og socialt. Kun ved at afprøve vores grænser bliver vi klogere på os selv.
 • At unicykling befordrer glæde, fysisk velbefindende og udvikling af sociale netværk. I et større perspektiv vedrører sundhed rammerne for den enkeltes mulighed for at tage hånd om sit liv.
 • At DFT bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre er afgørende for deltagernes personlige udvikling.

En vigtig del af arbejdet omkring DFT er også at udvikle kommende trænere og foreningsledere, vi vil derfor udvikle mennesker som er kendetegnet ved;

 • Engagement – at være initiativrige, motiverede og entusiastiske, og som føler sig forpligtet over for sporten og fællesskabet.
 • Råderum og færdigheder – at være kompetente og ansvarlige, og som har evnen til at agere inden for vide rammer.
 • Fornuft – at de er i stand til at handle fleksibelt og relevant i forhold til de udfordringer de møder.
 • Kreativitet – at de tænker og handler innovativt og proaktivt, og de er i stand til at omsætte visioner til resultater.

Holdets mangeårige succes bygger på følgende teamværdier:

 • Passion – Unicykling er det hele vores hjerte banker for. Vi elsker vores sport, hvilket gør de mange timer i træningslokalet en hel del sjovere.
 • Perfektion – Vi vil være de bedste i verden til det vi gør, det kræver perfektion ned i mindste detalje
 • Koncentration – At udføre de tricks vi laver kræver dyb koncentration og evnen til at kunne fokusere
 • Balance – Unicykling handler først og fremmest om at være i balance både på cyklen og mentalt.
 • Udstråling – Alle skal kunne se, at vi elsker det, vi gør. Uanset hvor svært det er.

Resultater
DFT blev verdensmestre først gang i New Zealand i 2010

Herefter blev DFT verdensmestre igen i Italien i 2012 og seneste VM guldmedalje kunne føjes til ved VM i Canada i 2014. Holdet vandt bronze ved VM i Spanien i 2016 og igen i Sydkorea 2018.

Om unicykling

Unicykling er en hastigt voksende sportsgren på verdensplan. Ved det seneste VM deltog der knap 1.100 deltagere fra 32 lande. I Danmark er unicykling organiseret under DGI, der er ca. 15 klubber fordelt over hele landet.

Hvis du vil vide mere:

Om unicykling i Danmark: Besøg DGI´s hjemmeside

Om unicykling på verdensplan:
 Besøg IUF – International Unicycle Federation

Forsidefoto: Daniel Bergsagel